DOMOV ČLANSTVO VODSTVO
VODSTVO KLUBA

VODSTVO

Jože Gruden - predsednik ( Mobi: 040 711 635 )
Mitja Gatej - podpredsednik ( Mobi: 031 398 922 )
Branko Tusar - blagajnik
Vanja Mavri Zajc - tajnica

UPRAVNI ODBOR

Mateja Gatej
Stane Selak
Brane Kofol
Simon Tusar
Saso Mauer

NADZORNI ODBOR

Srečko Gatej - predsednik
Ernest Podobnik
Milan Eržen

Marko Obid - nadomestni član

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Mladen Lapanja
Rant Franc
Darko Gatej