vodstvo


VODSTVO KLUBA

VODSTVO

Jože Gruden - predsednik.
Mitja Gatej - podpredsednik.
Branko Tusar - blagajnik
Vanja Mavri Zajc - tajnica

UPRAVNI ODBOR

Mateja Gatej
Stane Selak
Brane Kofol
Simon Tusar
Saso Mauer

NADZORNI ODBOR

Srečko Gatej - predsednik
Ernest Podobnik
Milan Eržen

Marko Obid - nadomestni član

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Mladen Lapanja
Rant Franc
Darko Gatej